O projekcie

Stowarzyszenie „Morawskie Wrota”, rozpoczyna realizację projektu „Plenerowa Szkoła Morawskich Wrót” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, dofinansowanego ze środków EFS.

Ponieważ zadaniem LGD jest pobudzenie aktywności w różnych sferach życia na wsi, podjęliśmy tym razem zadanie podniesienia wzrostu świadomości o walorach przyrodniczo-historyczno-kulturowych regionu i wzmocnienia jego potencjału turystycznego przy udziale nauczycieli i uczniów z naszego terenu.


W ramach projektu chcemy stworzyć ofertę edukacyjną obejmującą zajęcia terenowe dla dzieci od przedszkola do liceum, zarówno o charakterze przyrodniczym jak i humanistycznym, na bazie naszego potencjału, który jest ogromny (chcę przypomnieć choćby kilka przykładów: Meandry Odry, Zabytkowy Kościół w Łaziskach, krypty w kościele w Tworkowie, las Bełsznicki , muzeum kowalstwa i wiele innych).


„Plenerowa Szkoła Morawskich Wrót” jest propozycją konkretnych zajęć terenowych, oczywiście aktywizujących młodych uczestników, przeprowadzonych w konkretnym miejscu, łączących się w określone bloki tematyczne, dostosowanych do wieku uczestników, prowadzonych przez przygotowanych do tego trenerów-przewodników.
W ramach projektu stworzymy też trasy questingowe, czyli nieoznakowane szlaki pozwalające poznać region przy pomocy zagadek i poszukiwania skarbów, co jest nową metodą, zdobywającą coraz szersze uznanie. Trasy te zostaną utworzone w ciekawych, wybranych przez uczestników miejscach, przy pomocy Trenera i aktywnym udziale młodzieży gimnazjalnej.


Projekt trwa od września 2012 do stycznia 2013 r. W pierwszym etapie zostanie utworzonych co najmniej 5 nowych questów, w drugim etapie co najmniej 5 scenariuszy zajęć terenowych. Działaniem ewaluacyjnym będzie przetestowanie co najmniej 3 scenariuszy w terenie przez 15 osobowe grupy dzieci i młodzieży z naszych szkół.